Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Selama PJJ

Sekolah                                   :  Mata Pelajaran                       : Bahasa Inggris Kelas/Semester                     : XI/Ganjil Materi Pokok                          : Pendapat dan Pikiran Alokasi Waktu                  : 3 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 …

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Selama PJJ Selengkapnya »